samedi, février 16, 2008

SERIE ABECEDARIO

PAN con A.

A de Alimento, deantigoporqueestabaantes,

de AstronomíA e Asilo,

de AvelaíñAs respirAndo Ar.

A porque AmoAmArAmAntesAmAdores. A.

hAi un A enorme que semellA unhA torre metidA nA miñA casa. A contrA A derivAndo A sùA ArquitecturA sobreosqueestamosaíxustonocentrodestesalón.

A, principAl egrexiA iniciadorA desta liturxiA solemne,

recipiente AnAno de pAtAmelAs con formA de A estirAdA, extremA comatúadoenza.

un A dentro daquela estrela ApagAdA no chAn dun ceo que non é tal, mÁis ben un odnumodséver, un cÁntico de material reciclado,

perdido porque sentíAmos vergoñA con A.

mentres, A neveirA rebentA cArgas de ovos con A,

de cArne vexetAl, tAmén con A,

de sAl,

de Allo fresco

dun A perdidanozucre.

ese A con formA de cAsA que se Abre, que mirA todo con fervor relixioxo.

acolleereolvenasconscienciasconalmadecan.

ten Aspecto de efixie

de Algodón brAndo brAndo

de flores lubrificAdAs,

AgudA

con puntaredonda

como a fAriñA que hA ser PAN.