dimanche, juin 14, 2009

MENTRES AS BOLBORETAS ARDEN



(mentres arden as bolboretas)

de necios
de traumatismo e osteoporose
de burla
de animais gozosos fodendo
de todo aquilo que sucede
/mentres as bolboretas arden.
de arder
/clamorosamente
no cume dos andamios
e andar…

CANDO ANDES ANDA NON CORRAS.

de argumentos
e tamén de correr…

de velocidade
de queimar auga nun caldeiro
para domesticar…

PERO AS BOLBORETAS ARDEN
COMA PAUS ABRAZADOS ENRIBA DA HERBA
MENTRES DURMIMOS.

de durmir
de non espertar nunca
dealertaclaxontorresebrétema
de contemplar
de introducir un sol no espello
de adorar...

MAIS AS BOLBORETAS NIN DORMEN NIN ADORAN
DESORGANIZAN O NOSO MUNDO EN CINCO MINUTOS.

deliberdadementiraseangustia
de esmorecer.

O MUNDO COMUNITARIO VIVE UN LETARGO SOCIAL
E DIVÍDESE.

apodrece no pote do caldo
na embergadura dos idiotas.

(Mentres as bolboretas arden…)

Triptico as Linguas Suman Triptico as Linguas Suman bibliotecamestremartinezalonso413