dimanche, juillet 29, 2012

ATLAS DE CHAGUÁN

a histeria dos escravos non desaparecerá facilmente: chantou as raíces nas terras de chaguán co pánico agochado nunha bolsa de papel: o lugar idóneo para ocultar a nerviosa predisposición á derrota. o servo adscribiuse pois ao patrón sexual imperante e pagou debidamente polas horas gozadas a cachón. violouse a si mesmo por CORECENTOS MIL MISERÁBEIS DÓLARES. tan tranquilamente. a aniquilación ética ten o seu berce na ansia de vivir en paz no espazo chaguazoso.